Năm: 2019

Những lỗi cơ bản khi sử dụng máy photocopy

Kẹt giấy khi đang dùng máy photocopy. Khi thấy dấu hiệu kẹt giấy ( ∞ ) : mở theo hướng dẫn trên máy đồng thời lấy giấy ra khỏi máy theo hướng giấy đi . Rút hết giấy bên trong hoc cassette ra , đánh tơi giấy , để giấy không bị ẩm , không […]

Chuyển lên trên